MENU Skalní lezení Horské lezení Bouldering VHT Trekking Příroda Zimní akce AKTUALITY / INFORMACE / AKCE

Horolezecký slovník

Při dobrodružných výpravách do zahraničí se občas hodí znát i pár cizích slovíček.

Znalosti jazykové lze nahradit různými končetinami, tzv. body language, či dostatečnou dávkou alkoholu, nicméně efekt po krátkém čase vymizí.

Anglicko - český: PDF

Německo - český: PDF, docx

Typické fráze při lezení

Belay on / Climb when ready
Jistím.
On belay?
Můžu? Jistíš? Ujištění se, že jistič opravdu jistí.
Climbing!
Jdu, lezu.
Off belay. / Safe.
Zruš. (povel)
Belay off.
Zrušeno. (odpověď)
Take!
1. Dober (uprostřed cesty)
2. Dober a spusť (lezec při lezení s horním jištěním nebo při sportovním lezení krátkých cest tak upozorňuje jističe na to, že je na konci cesty a chce spustit).
Taking in.
Dobírám.
Up rope / Take in
Dober lano. (v klidu)
Tight / Tight rope
Drž! (urgentně)
Watch me!
Bacha! Sleduj! Pozor! (těžké místo s rizikem pádu)
Got me!
Sednu si. Pokřik pro probuzení jističe.
Stick it!
Drž, zasekni!
Tension!!
Dober, sedám si. Pokřik na jističe, zda opravdu dobral.
Obvyklá sekvence je následující: Up rope, Tight rope, Tension!
That's me.
Konec lana. / To jsem já.
Slack.
Povol.
Falling!
Padám!
Lower me. / Dirt me.
Spusť mě.
Rope! / Rope below.
Pozor lano!
Rock! / Below!
Pozor kámen!
Fuck!
Je to v kýblu.. :)
Help!
Pomoc!

Slovník

Česky

Anglicky

Německy

Francouzsky

Italsky

Horská nemoc – AHN

Acute Mountain Sickness

Hochtourkrankenheit

mal des montagnes

mal di montagna

skalní blok

boulder

block

bloc

masso

bouřka

thunderstorm

Gewitter, Sturm

orage, temp?te

temporale

lezecká cesta

route

Führe, Weg

voie

via

déšť

rain

Regen

pluie

pioggia

dlouhý pád

screamer

langes Sturz

dégaine-explose

dissipatore

lanová délka

rope length

Seillänge

longueur de corde

tiro di corda

drolivý

friable, rotten

morsch, brüchig

friable, pourri

friabile, marcio

druh lezení

kind of climbing

Klettersorte

type d'escalade

genere di arrampicata

exponované

exposed

ausgesetzt

exposé

esposto

experska

quick runner, quickdraw

Expreßschlinge

anneau de prolongement

fettuccia express

borhák

bolt

Bohrhaken

gollot

chiodo fisso

nýt

bolt expansion

Bohrhaken

piton ? expansion

chiodo a pressione

firn

perpetual snow

Firnschnee

neige de printemps

neve vecchia

horolezec (hory)

mountaineer

Bergsteiger

alpiniste

alpinista

horolezec (skály)

climber

Kletterer

grimpeur

arrampicatore­,scalatore

horská služba

mountain rescue service

Bergwacht

secours en montagne

soccorso alpino

hrana

edge

Kante

ar?te

spigolo

hřeben

crest, ridge

Grat

cr?te, ar?te

cresta

chodecký terén

walking terrain

Gehgelände

terrain de marche

terreno di marcia

rameno (skalní)

shoulder

Schulter

épaule

spalla

chyt

hold

Griff

prise

presa

jehla (skalní)

needle

Nadel

aiguille, pinacle

ago, guglia

jištění (při lezení)

belay

Sicherung

assurance

assicurazione

jištění (ve skále)

belay

Stand

relais

sosta

jeskyně

cave

Höhle, Grote

caverne

caverna, grotta

karabina

biner, carabiner crab

Karabiner

mousqueton

moschettone

karabina se zámkem

lock biner

Verschlusskarabiner

mousqueton ? vis

ghiera

kladivo

hammer

Hammer

marteau

martello

klíčové místo

crux

Schlüßelstelle

pas dur, crux

passo chiave

kluzký

smooth

glatt

lisse

liscio

kolmý

vertical

senkrecht

vertical

verticale

komín

chimney

Kamin

cheminée

camino

kotel (horský)

cirque

Kar

petit cirque rocheux

circo

ledová stěna

ice wall

Eiswand

paroi de glace

parete di ghiaccio

ledovcová trhlina

rimaye

Bergschrund

rimaye

crepaccio

ledovec

glacier

Gletscher, Ferner

glacier

ghiacciaio

lehký

easy

leicht, einfach

facile

facile

lavinové nebezpečí

avalanche hazard

Lawinengefahr

danger d'avalanche

pericolo di valanghe

lezení na tření (rajbas)

friction climbing, smearing

Reibung

adhérence

aderenza

technické lezení

aid climbing

Technisch klettern

artif

artificiale

lišta (skalní)

ledge

Leiste (small)

vire

cengia

mačky

crampons

Steigeisen

crampon

rampone

materiál

rack, gear

Material

matos

materiale

mixové lezení

mixed climbing

vermischen kletterei

mixte

misto

mužík

cairn

Steinmann

cairn

ornetto

náhorní plošina

tableland

Hochebene

haut-plateau

altopiano

nástup

beginning of climb

Einstieg

marche d'approche

inizio della scalata

obtížnost

difficulty, hardness

Schwierigkeit

difficulté

difficolta

pád

fall, precipice

Absturz, Sturz

chute

apicco, caduta

pilíř

buttress, pillar of rock

Pfeiler

pilier,éperon

spigolo, pilastro

plotna (skalní)

slab

Platte

dalle

lastra di pietra, placca

převis

overhang

Überhang

surplomb

strapiombo

sedlo

col, pass, saddle

Paß, Joch, Sattel

col, selle

colle, passo, sella

římsa

cornice

Wächte

corniche

cornice di neve

sedák

seat harness

Sitzgurt

cuissard

cosciale

serak

serac, ice-pinnacle

Eisbruch, Serak

sérac

seracco

věž (skalní)

rock tower

Felsturm

clocher rocheux, clocheton

torre, torrione

hodiny (skalní)

tunnel

sandsteinuhr

lunule

clessidra

sklon

gradient

Steigung

montée

salita

skoba

peg, piton

Haken

piton

chiodo da roccia, gancio

šrouby do ledu

ice piton, ce screw

Eisschraube

broche ? glace

chiodo da ghiaccio

spádnice

fall line

Fallinie

pente directe

perpendicolare

spodní chyt

undercut hold

Untergriff

prise de main inversée

appiglio rovescio

knižní průvodce

guidebook

Reisführer

topo

guida topografica

strmé stoupání

steep descent

Steilhang

pente escarpée

pendio ripido

suť

scree

Schutt

éboulis

detrito

štand

halting-place, belay-lace

Standplatz

relais

posto d'assicurazione

těžké lezení

crank (to)

Durchziehen

gniaquer

forzare

údolí

valley

Tal

vallée, val

val, valle

vklíněnec

nut, stopper

Klemmkeil

coinceur

cuneo, stoper

volný blok

Detached block

Loser block

Bloc detaché

Blocco staccato

kout

niche

Nische

niche

nicchia

výška stěny

height of a rock wall

Wandhöhe

hauteur de la paroi

altezza della parete

slaňovací cesta

rap route

Abseilenweg

ligne de rappel

linea di doppie

slaňovací osma

figure of eight

Abseilachter

descendeur en huit


zledovatělý

glaciated

vereist

verglacé

ghiacciato

firn

crusted snow

Harsch

neige cassante

neve crostata

sestup

descent

Abstieg

descente

discesa

žlab

groove, corner, gully

Rinne

di?dre,couloir

diedro


Slovníky zpracovali: Mirek Ingr a Eva Sieglová
Nový komentář
2017-05-25 18:46:33

Kdybys mel zajem o mirny nemecky upgrade dej vedet ;)
Evka